Kildeskat på godtgørelsen af basismargenen

Hvis du har bopæl i et andet land end Tyskland, kan det være nødvendigt at foretage et skattetræk af en del af det beløb, som du skal have udbetalt. Vi er som udgangspunkt forpligtede til at tilbageholde 15 % (kildeskat) af 60 % af din provision på margen tillagt 5,5 % i solidaritetsbidrag til kildeskatten. Er du hjemmehørende i EU eller USA, kan du muligvis reducere eller helt undgå skatten, idet du oplyser dit TIN-nummer.

Bopælsland i EU eller USA?

Hvis du er hjemmehørende i EU eller USA, kan du profitere af de eksisterende dobbeltbeskatningsaftaler (DBA), som Tyskland har indgået med disse lande. For indkomster på under 5.500 € pr. måned eller 40.000 € årligt anvendes en forenklet oplysningsprocedure.

Hvad betyder den forenklede oplysningsprocedure?

Oplysningsproceduren er en forenklet procedure til nedsættelse af eller fritagelse for kildeskat i henhold til § 50d, afsn. 5, i den tyske skattelovgivning. Det forenklede består i, at skattenedsættelsen kan gøres gældende for dig uden særskilt anmodning. De tyske skattemyndigheder kan tillade Spreadshirt at anvende den forenklede procedure ved skatteansættelse. Dette muliggør, at din provision ikke eller kun i begrænset omfang beskattes i Tyskland. Find mere information om dobbeltbeskatningsaftalen og forenklede skatteprocedurer på websiden for Bundeszentralamts für Steuern (på tysk) eller på skat.dk.

Skal jeg betale kildeskat?

Find ud af, hvor meget du skal betale i skat, ved at klikke i menuen på den situation, som passer bedst på dig.

Klik på den situation, som passer bedst:

  • 1. Bopæl i Tyskland
  • 2. Bopæl i EU eller i USA
  • 3. Bopæl udenfor EU eller USA

1. Bopæl i Tyskland

Der er ikke trukket skat. Det er ikke nødvendigt at oplyse CVR. Hvis du har oplyst korrekt navn og adresse, vil du modtage hele beløbet. Er navn og adresse ikke korrekt, kan vi ikke foretage udbetaling. Kontroller dine kontaktdata her.

2. Bopæl i EU eller i USA

Navn og adresseoplysninger

Forudsætningen for at modtage afregning er, at vi har de korrekte oplysninger om dit navn, din adresse samt dine bankoplysninger. Kontroller dine kontaktdata her.

Skattefradrag

Er dine kontaktdata ikke korrekte, må vi ved udbetalingen trække skat af en del (60 %) af salgsprovisionen på din margen. Skatten er pt 15 % kildeskat tillagt 5,5 % solidaritetstillæg på kildeskatten. Spreadshirt indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

På opfordring kan Spreadshirt udstede en erklæring til dig vedrørende beskatningen. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold.

Eksempel

Skatteansættelse for en shopindehaver bosiddende i Belgien

100 euro i salgsprovision fra margen
- 9,00 euro 15 % i kildeskat (af 60 % af salgsprovisionen af margen)
- 0,49 euro 5,5 % solidaritetsbidrag af kildeskatten
= 90,51 euro til udbetaling i salgsprovision på margen

Spreadshirt er forpligtet til at oplyse om og overføre skat på 9,49 euro til de tyske skattemyndigheder.

Oplysningspligt

Ud over dit navn og adresse skal vi have dine korrekte skatteoplysninger (TIN). Oplys dit CVR-nummer her.

Hvis vi har dit TIN-nummer, og hvis den månedlige provision af margen er mindre end 60 €, og den årlige provision på margen er mindre end 5.500 €, så træder en forenklet oplysningsprocedure i kraft.

Ved anvendelse af denne forenklede procedure kommer hele din provision for margen til udbetaling. For enkelte landes vedkommende kan der være en restbeskatning, så provisionen af de 60 % af margen beregnes med en lavere sats. Det anvendte skattetræk beregnes ud fra den dobbeltbeskatningsaftale, som dit hjemland har indgået med Tyskland.

Overstiger din provision af margen en af disse grænseværdier, er anvendelsen af proceduren fra og med den første udbetaling, som fører til en overskridelse af beløbet, ikke længere mulig. Fra dette tidspunkt tilbageholdes 15 % i skat af provisionen for 60 % af margen (kildeskat) tillagt 5,5 % solidaritetstillæg af kildeskatten.

Fritagelsesattest

Det er muligt at ansøge om skattefritagelse ved de tyske skattemyndigheder. Du finder ansøgningsformularen vedr. denne skattefritagelse på de tyske skattemyndigheders hjemmeside. Ved dokumenteret bevilget fritagelse på tidspunktet for udbetalingen foretages der ikke tilbageholdelse af skat. For enkelte landes vedkommende kan der være en restbeskatning, så provisionen af de 60 % af margen beregnes med en lavere sats. Det anvendte skattetræk beregnes ud fra den dobbeltbeskatningsaftale, som dit hjemland har indgået med Tyskland.

Under alle omstændigheder gælder det:

Vi gør opmærksom på, at de tyske skattemyndigheder kan informere skattemyndighederne i det land, hvor du opholder dig, om udbetalingen af provision til dig.

3. Bopæl uden for EU eller USA

Navn og adresseoplysninger

Forudsætningen for at modtage afregning er, at vi har de korrekte oplysninger om dit navn, din adresse samt dine bankoplysninger. Kontroller dine kontaktdata her.

Skattefradrag

Er dine kontaktdata ikke korrekte, må vi ved udbetalingen trække skat af en del (60 %) af salgsprovisionen på din margen. Skatten er pt 15 % kildeskat tillagt 5,5 % solidaritetstillæg på kildeskatten. Spreadshirt indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

På opfordring kan Spreadshirt udstede en erklæring til dig vedrørende beskatningen. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold.

Eksempel

Skatteansættelse for en shopindehaver med bopæl i Paraguay

100 euro i salgsprovision fra margen
- 9,00 euro 15 % i kildeskat (af 60 % af salgsprovisionen af margen)
- 0,49 euro 5,5 % solidaritetsbidrag af kildeskatten
= 90,51 euro til udbetaling i salgsprovision på margen

Spreadshirt er forpligtet til at oplyse om og overføre skat på 9,49 euro til de tyske skattemyndigheder.

Fritagelsesattest

Hvis der eksisterer en dobbeltbeskatningsaftale imellem Tyskland og det land, hvor du bor, så er der mulighed for at søge om skattefritagelse ved de tyske skattemyndigheder. Du finder ansøgningsformularen vedr. skattefritagelsen på skattemyndighedernes hjemmeside. Ved dokumenteret bevilget fritagelse på tidspunktet for udbetalingen foretages der ikke tilbageholdelse af skat. For enkelte landes vedkommende kan der være en restbeskatning, så provisionen af de 60 % af margen beregnes med en lavere sats. Det anvendte skattetræk beregnes ud fra den dobbeltbeskatningsaftale, som dit hjemland har indgået med Tyskland.

Bemærk:Informationerne på denne side må hverken anses som skatterådgivning eller anvendes i forbindelse med skatteoplysning. Vi anbefaler professionel skatterådgivning.

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Kontakt os