Basispris og bonus

Hver produkttype har en fast basispris. Den sammensættes af prisen for det enkelte produkt og ét trykområde. I partnerområdet lægger du denne basispris til din margin, når du fastsætter kundens pris (Rediger shop indstillinger > Priser & kampagner > Priser i shoppen). Kundens pris er den pris, som du udbyder produktet til i din shop. Margin er det beløb, som du ønsker at tjene per solgt produkt.

Bonus

Hvis du sælger rigtig mange produkter i dine shops, belønner vi din succes. Vi reducerer basisprisen og belønner dig dermed ved samme kundepris med en større margin.

Der er syv belønningstrin. Hvert eneste solgte produkt bringer dig et skridt tættere på det næste belønningstrin. Alle basispriser i dine shops reduceres, når du rammer et belønningstrin. Kun for ganske få produkttyper gælder det, at de er undtaget fra bonus, og at basisprisen ikke reduceres. Det er de produkter, som allerede er meget prisbillige, og hvor det ikke giver mening at sænke prisen yderligere. F.eks. klistermærker. Information vedrørende udbetaling af din bonus finder du her.

Overblik over basispriser

I denne tabel findes basispriser for alle produkter samt alle belønningstrin. Du kan gemme eller eksportere tabellen. Brug den til at udvikle din egen prisstrategi.

Kun varer, som er betalt, afsendt og ikke returneret, tæller med, så derfor venter vi ved månedens slutning yderligere to uger, før vi endeligt beregner din bonus. På den måde modtager du sammen med udbetalingen af din margen også din bonus fra måneden før.

Et eksempel: Det er den 13. april, og der er to dage til den næste skæringsdato for din udbetaling. Vi forestiller os, at du i marts har solgt 300 premiumshirts til herrer, 2 premiumshirts til damer, 250 krus, 40 langærmede T-shirts til herrer og 150 skuldertasker. Det er i alt 742 produkter, hvoraf de 592 udløser bonus - de 150 tasker tæller ikke med. Så lander du på bonustrin 3, og dermed reduceres basispriserne for alle 592 produkter - også for de to premiumshirts til damer. Din bonus udbetales samlet pr. afregningsmåned. I den følgende afregningsmåned starter optællingen forfra.

Vigtigt: Dit honorar er som hovedregel momspligtigt. Indtægter skal opgives til skattevæsenet. Se mere i hjælpeartiklen Beskatning af din indtægt.

Hjalp denne artikel dig?

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Kontakt os