Perusmarginaalista-palkkion lähdeverotus

Jos asuin- tai toimipaikkasi on jossain muussa maassa kuin Saksassa, osasta sinulle maksettavaa summaa joudutaan mahdollisesti suorittamaan veronpidätys. Tämä ns. lähdevero koskee vain 60 %:a perusmarginaaliin perustuvasta palkkiostasi eikä lainkaan menestyspalkkiota.
Veronpidätyksen suuruuteen vaikuttaa muun muassa sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi, joka on mahdollisesti solmittu Saksan ja sen maan välillä, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee.
Jos maiden välillä on olemassa tällainen verosopimus, voit mahdollisesti välttää veronpidätyksen kokonaan tai ainakin alentaa sitä antamalla verotunnisteesi (Suomessa henkilötunnus).
Jos verosopimusta ei ole tai jos et anna asiaankuuluvaa verotunnistettasi, joudumme pidättämään 60 %:sta perusmarginaaliin perustuvaa palkkiotasi tällä hetkellä 15 % lähdeveron sekä solidaarisuuslisän, joka on 5,5 % lähdeverosta.

Mikä verosopimus on?

Verosopimus kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi on lyhyesti sanottuna kahden valtion välinen sopimus, jossa säädetään, missä määrin yhden valtion verotusoikeutta sovelletaan tuloihin, jotka on hankittu toisessa valtiossa. Sopimuksen tarkoitus on välttää, että luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla on tuloja molemmista valtioista, verotetaan molemmissa valtioissa, siis kaksinkertaisesti. Jos maasi on solminut verosopimuksen Saksan kanssa, voidaan tällä hetkellä tuloihin, jotka ovat alle 5 500 € kuukaudessa ja alle 40 000 € vuodessa, soveltaa valvontailmoitusmenettelyä (Kontrollmeldeverfahren, lyh. KMV).

Mitä valvontailmoitusmenettely (KMV) tarkoittaa?

Valvontailmoitusmenettely (KMV) on yksinkertaistettu menettely lähdeveron alentamiseksi tai siitä vapauttamiseksi Saksan tuloverolain (EStG) 50d §:n 5 momentin mukaisesti. Yksinkertaistamisen ansiosta verohelpotus myönnetään ilman, että sinun ulkomaisena maksunsaajana olisi jätettävä asiasta erityistä hakemusta. Saksan keskusveroviranomainen (Bundeszentralamt für Steuern, lyh. BZSt), voi valtuuttaa Spreadshirtin soveltamaan valvontailmoitusmenettelyä veronpidätyksessä. Siten on mahdollista, että saamiasi palkkioita ei veroteta Saksassa tai että niihin sovelletaan alennettua verokantaa. Lisätietoa verosopimuksesta ja valvontailmoitusmenettelystä löydät Bundeszentralamt für Steuern -viraston verkkosivuilta.

Täytyykö minun maksaa lähdeveroa?

Selvittääksesi, kuinka paljon sinulta pidätetään veroa, valitse valikosta omaa tilannettasi vastaava vaihtoehto. Jollet tiedä, onko valtiolla, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee, verosopimus Saksan kanssa ja minkä suuruista veroprosenttia veronpidätyksessä sovelletaan, voit tarkastaa asian tästä maalistasta.

Klikkaa asiantilaa, joka koskee sinua:

  • 1. Asuin- tai toimipaikka Saksassa
  • 2. Asuin- tai toimipaikka maassa, jolla on verosopimus Saksan kanssa:
    2.1 Veronpidätys 0 %
  • 2. Asuin- tai toimipaikka maassa, jolla on verosopimus Saksan kanssa:
    2.2 Veronpidätys 1 % – 15 %
  • 3. Asuin- tai toimipaikka maassa, jolla ei ole verosopimusta Saksan kanssa.

1. Asuin- tai toimipaikka Saksassa

Jos olet antanut nimesi, osoitteesi ja maksuyhteystietosi asianmukaisesti, sinulle maksetaan koko palkkio vähentämättömänä. Jos taas nimeäsi ja osoitettasi ei ole tallennettu järjestelmäämme oikein, emme voi suorittaa tilitystä. Tarkista osoitetietosi täältä.

Huomaa: Tällä sivulla annettuja tietoja ei tule tulkita veroneuvonnaksi eikä niihin tule vedota verotukseen vaikuttavien tietojen ilmoituksessa veroviranomaisille. Jos tarvitset veroasioita koskevia neuvoja, käänny verotoimiston tai verokonsultin puoleen.

2. Asuin- tai toimipaikka maassa, jolla on verosopimus Saksan kanssa

Jollet tiedä, onko sopimusta kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi olemassa valtion kanssa, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee, ja minkä suuruinen lähdeveroprosentti on, voit tarkastaa asian tästä maalistasta.

2.1 Veronpidätys 0 %

Nimi ja osoitetiedot

Palkkiosi tilitys edellyttää oikean nimesi, osoitteesi ja maksuyhteystietojesi antamista. Tarkista tietosi täältä.

Verotunniste (henkilötunnus)

Lisäksi sinun on annettava asiaankuuluva verotunnisteesi (Suomessa henkilötunnus). Jos näin ei tapahdu, joudumme pidättämään veron osasta (60 %) perusmarginaaliin perustuvaa palkkiotasi. Veronpidätys kattaa tällä hetkellä 15 %:n lähdeveron sekä lisäksi 5,5 %:n solidaarisuuslisän lähdeverosta. Spreadshirt ilmoittaa ja maksaa pidätetyn veron Saksan keskusveroviranomaiselle (BZSt:lle).

Niin kauan kuin perusmarginaaliin perustuva veronalainen palkkio on vähemmän kuin 5 500 € / maksukerta ja vuosittain yhteensä alle 40 000 €, yksinkertaistettua valvontailmoitusmenettelyä (Kontrollmeldeverfahren, KMV) voidaan soveltaa.

Jos verotunniste (henkilötunnus) on annettu asiaankuuluvasti ja yksinkertaistettua valvontailmoitusmenettelyä (KMV) voidaan soveltaa, perusmarginaaliin perustuva palkkiosi maksetaan jatkossakin kokonaisuudessaan, sillä Saksan kanssa solmittu sopimus kaksoisverotuksen välttämiseksi alentaa veronpidätyksen 0 %:iin. Anna tässä verotunnisteesi (Suomessa henkilötunnus).

Tulot yli 5 500 € kuukaudessa / 40 000 vuodessa

Jos perusmarginaaliin perustuva veronalainen palkkio ylittää jommankumman näistä raja-arvoista, yksinkertaistettua valvontailmoitusmenettelyä (KMV) ei voida enää soveltaa maksusuoritukseen, jolla raja-arvo ylittyy ensi kerran. Tästä ajankohdasta lähtien maksusuorituksista pidätetään lähdeverona tällä hetkellä 15 % perusmarginaaliin perustuvan palkkion veronalaisesta osuudesta sekä 5,5 %:n solidaarisuuslisä lähdeverosta. Menestysbonus maksetaan kokonaisuudessaan.

Saksan keskusveroviranomaiselta (Bundeszentralamt für Steuern) on mahdollista hakea verovapautustodistusta. Verovapautustodistuksen hakulomake löytyy Bundeszentralamt für Steuern -viraston verkkosivustolta. Menettelystä on säädetty Saksan tuloverolain (EStG) 50d §:n 2 momentissa. Jos maksun saaja on esittänyt maksuajankohtana voimassa olevan verovapautustodistuksen, veronpidätystä ei suoriteta.

Jos palkkiostasi on edellä mainituista syistä suoritettu veronpidätys, voit Saksan tuloverolain (EStG) 50d §:n 1 momentin mukaisesti hakea Bundeszentralamt für Steuern -virastolta jo pidätettyjen verojen palautusta.

Spreadshirt antaa sinulle pyynnöstä todistuksen tuloistasi pidätetystä verosta. Tämän todistuksen esittäminen voi mahdollistaa pidätetyn veron huomioon ottamisen henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Kaikissa tapauksissa pätee:

Haluamme huomauttaa, että saksalaiset veroviranomaiset voivat tehdä ilmoituksen sinulle maksetuista palkkioista sen valtion veroviranomaisille, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee.

Huomaa: Tällä sivulla annettuja tietoja ei tule tulkita veroneuvonnaksi eikä niihin tule vedota verotukseen vaikuttavien tietojen ilmoituksessa veroviranomaisille. Jos tarvitset veroasioita koskevia neuvoja, käänny verotoimiston tai verokonsultin puoleen.

2. Asuin- tai toimipaikka maassa, jolla on verosopimus Saksan kanssa (1 % – 15 %)

2.2 Veronpidätys 1 % – 15 %

Nimi ja osoitetiedot

Palkkiosi tilitys edellyttää oikean nimesi, osoitteesi ja maksuyhteystietojesi antamista. Tarkista tietosi täältä.

Verotunniste (henkilötunnus)

Lisäksi sinun on annettava asiaankuuluva verotunnisteesi (Suomessa henkilötunnus). Jos näin ei tapahdu, joudumme pidättämään veron osasta (60 %) perusmarginaaliin perustuvaa palkkiotasi. Veronpidätys kattaa tällä hetkellä 15 %:n lähdeveron sekä lisäksi 5,5 %:n solidaarisuuslisän lähdeverosta. Spreadshirt ilmoittaa ja maksaa pidätetyn veron Saksan keskusveroviranomaiselle (BZSt:lle).

Niin kauan kuin perusmarginaaliin perustuva veronalainen palkkio on vähemmän kuin 5 500 € / maksukerta ja vuosittain yhteensä alle 40 000 €, yksinkertaistettua valvontailmoitusmenettelyä (Kontrollmeldeverfahren, KMV) voidaan soveltaa.

Jos verotunniste (Suomessa henkilötunnus) on annettu asianmukaisesti ja valvontailmoitusmenettelyä sovelletaan, palkkiosi perusmarginaaliin perustuvasta veronalaisesta osuudesta pidätetään veroa alennetun verokannan mukaisesti.

Spreadshirt antaa sinulle pyynnöstä todistuksen suoritetusta veronpidätyksestä. Tämän verotodistuksen esittäminen voi mahdollistaa pidätetyn veron huomioon ottamisen henkilökohtaisessa verotuksessasi. Anna tässä verotunnisteesi (Suomessa henkilötunnus).

Tulot yli 5 500 € kuukaudessa / 40 000 vuodessa

Jos perusmarginaaliin perustuva veronalainen palkkio ylittää jommankumman näistä raja-arvoista, yksinkertaistettua valvontailmoitusmenettelyä (KMV) ei voida enää soveltaa maksusuoritukseen, jolla raja-arvo ylittyy ensi kerran. Tästä ajankohdasta lähtien maksusuorituksista pidätetään lähdeverona tällä hetkellä 15 % perusmarginaaliin perustuvan palkkion veronalaisesta osuudesta sekä 5,5 %:n solidaarisuuslisä lähdeverosta. Menestysbonus maksetaan kokonaisuudessaan.

Saksan keskusveroviranomaiselta (Bundeszentralamt für Steuern) on mahdollista hakea verovapautustodistusta. Verovapautustodistuksen hakulomake löytyy Bundeszentralamt für Steuern -viraston verkkosivustolta. Menetelmästä on säädetty

Saksan tuloverolain (Einkommensteuergesetz, EStG) § 50d kohdassa 2. Jos maksun saaja on maksusuorituksen ajankohtaan mennessä esittänyt voimassa olevan verovapautustodistuksen, perusmarginaaliin perustuvan palkkion veronalaisesta osasta pidätetään alennetun verokannan mukainen vero.

Mikäli verovapautustodistusta ei ole esitetty ja raja-arvot ovat ylittyneet tai henkilötunnusta ei ole annettu asianmukaisesti ja siten perusmarginaaliin perustuvasta palkkiosta on pidätetty veroa täyden verokannan mukaisesti, voit hakea pidätettyjen verojen osittaista palautusta Saksan veroviranomaiselta BZSt:lta Saksan tuloverolain EStG:n § 50d kohdan 1 mukaisesti.

Spreadshirt antaa sinulle pyynnöstä todistuksen tuloistasi pidätetystä verosta. Tämän verotodistuksen esittäminen voi mahdollistaa pidätetyn veron huomioon ottamisen henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Kaikissa tapauksissa pätee:

Haluamme huomauttaa, että saksalaiset veroviranomaiset voivat tehdä ilmoituksen sinulle maksetuista palkkioista sen valtion veroviranomaisille, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee.

Esimerkkilaskelma maksusuorituksesta 1–15 %:n veronpidätyksen jälkeen

Veronpidätys kumppanilta, jonka asuin- tai toimipaikka on Ukrainassa (5 %:n lähdeverokanta) ja jolla on verovapautustodistus tai johon voidaan soveltaa Saksan veroviranomaisen yksinkertaistettua valvontailmoitusmenettelyä (KMV) menettelyä.

100,00 euroa perusmarginaaliin perustuvaa palkkiota
60,00 euron veronalainen osuus (60 %) perusmarginaaliin perustuvasta palkkiosta
–3,00 euroa 5 %:n lähdevero
= 97,00 euroa perusmarginaalin perusteella maksettava summa

Tässä esimerkissä Spreadshirt on velvollinen ilmoittamaan ja maksamaan 3,00 euron suuruisen veron Saksan keskusveroviranomaiselle BZSt:lle.

Huomaa: Tällä sivulla annettuja tietoja ei tule tulkita veroneuvonnaksi eikä niihin tule vedota verotukseen vaikuttavien tietojen ilmoituksessa veroviranomaisille. Jos tarvitset veroasioita koskevia neuvoja, käänny verotoimiston tai verokonsultin puoleen.

3. Asuin- tai toimipaikka maassa, jolla ei ole verosopimusta Saksan kanssa.

Jos sopimusta tuloveron kaksoisverotuksen välttämiseksi ei ole, joudumme vähentämään veron osasta (60 %) perusmarginaaliin perustuvaa palkkiotasi. Veronpidätys kattaa tällä hetkellä 15 %:n lähdeveron sekä lisäksi 5,5 %:n solidaarisuuslisän lähdeverosta.

Jollet tiedä, onko Saksalla verosopimusta kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sen valtion kanssa, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee, voit tarkastaa asian tästä maalistasta.

Nimi ja osoitetiedot

Tilinteon edellytyksenä on, että olet antanut oikean nimesi, osoitteesi ja maksuyhteystietosi. Tarkista osoitetietosi täällä.

Verotunniste (henkilötunnus)

Koska Saksan kanssa ei ole solmittu sopimusta kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi, joudumme pidättämään veroa osasta (60 %) perusmarginaaliin perustuvan palkkiosi maksusuoritusta. Veronpidätys kattaa tällä hetkellä 15 %:n lähdeveron sekä lisäksi 5,5 %:n solidaarisuuslisän lähdeverosta. Spreadshirt ilmoittaa ja maksaa veron Saksan keskusveroviranomaiselle BZSt:lle.

Saksan tuloverolain EStG:n 50d pykälän nojalla verovapautusta tai pidätetyn veron palautusta ei ole mahdollista hakea Saksan keskusveroviranomaiselta BZSt:lta.

Spreadshirt antaa sinulle pyynnöstä todistuksen pidätetystä verosta. Esittämällä tämän verotodistuksen saattaa olla mahdollista, että pidätetty vero voidaan huomioida henkilökohtaisessa verotuksessa asuinmaassasi (maassa, jossa toimipaikkasi sijaitsee). Anna tässä verotunnisteesi (Suomessa henkilötunnus).

Esimerkkilasku

Spreadshopin ylläpitäjälle, jonka asuin- tai toimipaikka on Paraguayssa (15 %:n lähdeverokanta)

100,00 euroa perusmarginaaliin perustuvaa palkkiota
60,00 euroa veronalaista perusmarginaaliin perustuvaa palkkiota
–9,00 euroa 15 %:n lähdeveroa
–0,50 euroa 5,5 %:n solidaarisuuslisää lähdeverosta
= 90,50 euroa maksettava summa perusmarginaaliin perustuvaa palkkiota

Spreadshirt on velvollinen ilmoittamaan ja maksamaan 9,50 euron suuruisen veron Saksan veroviranomaiselle BZSt:lle.

Huomaa: Tällä sivulla annettuja tietoja ei tule tulkita veroneuvonnaksi eikä niihin tule vedota verotukseen vaikuttavien tietojen ilmoituksessa veroviranomaisille. Jos tarvitset veroasioita koskevia neuvoja, käänny verotoimiston tai verokonsultin puoleen.

Oliko tästä artikkelista apua?

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Ota yhteys meihin