Perusmarginaalista-palkkion lähdeverotus

Jos asuin- tai toimipaikkasi on jossain muussa maassa kuin Saksassa, osasta sinulle maksettavaa summaa joudutaan mahdollisesti pidättämään veroa. Lähtökohtaisesti olemme velvollisia pidättämään 60 %:sta sinulle perusmarginaalin perusteella maksettavasta palkkiosta 15 % lähdeveroa sekä solidaarisuuslisänä 5,5 % lähdeverosta. Jos asuin- tai toimipaikkasi on Euroopan unionissa tai Yhdysvalloissa, voit mahdollisesti välttää kokonaan tai ainakin alentaa veronpidätystä antamalla verotunnistenumerosi (TIN, Suomessa henkilötunnus).

Asuin- tai toimipaikka EU:ssa tai Yhdysvalloissa

Jos asuin- tai toimipaikkasi on Euroopan unionissa tai Yhdysvalloissa, voit hyötyä kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdystä sopimuksesta Saksan ja näiden maiden välillä. Tuloihin, jotka eivät ylitä 5 500 € kuukaudessa tai 40 000 € vuodessa, voidaan soveltaa valvontailmoitusmenettelyä.

Mitä valvontailmoitusmenettely tarkoittaa?

Valvontailmoitusmenettely on yksinkertaistettu menettely lähdeveron alentamiseksi tai siitä vapauttamiseksi Saksan tuloverolain (EStG) 50d §:n 5. momentin mukaisesti. Yksinkertaistamisen ansiosta verohelpotus myönnetään ilman, että sinun olisi jätettävä asiasta erityistä hakemusta. Saksan veroviranomainen (Bundeszentralamt für Steuern) voi valtuuttaa Spreadshirtin soveltamaan valvontailmoitusmenettelyä veronpidätyksessä. Menettelyn ansiosta on mahdollista, että saamiasi palkkioita ei veroteta Saksassa tai että niihin sovelletaan alennettua verokantaa. Lisätietoa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdystä verosopimuksesta ja valvontailmoitusmenettelystä löydät Bundeszentralamt für Steuern -verkkosivuilta (saksaksi).

Täytyykö minun maksaa lähdeveroa?

Selvittääksesi, miten paljon veroa sinulta pidätetään, valitse valikosta omaa tilannettasi vastaava vaihtoehto.

Klikkaa tilannetta, joka koskee sinua:

  • 1. Asuin- tai toimipaikka Saksassa
  • 2. Asuin- tai toimipaikka Euroopan unionissa tai Yhdysvalloissa
  • 3. Asuin- tai toimipaikka Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen ulkopuolella

1. Asuin- tai toimipaikka Saksassa

Veroa ei pidätetä. Verotunnistenumeron tai henkilötunnuksen antaminen ei ole tarpeen. Jos olet antanut nimesi ja osoitetietosi oikein, saat palkkiosi vähentämättömänä. Jos taas nimeäsi ja osoitettasi ei ole tallennettu oikein, emme voi suorittaa maksua. Tarkista osoitetietosi tästä.

2. Asuin- tai toimipaikka Euroopan unionissa tai Yhdysvalloissa

Nimi ja osoitetiedot

Palkkiosi tilitys edellyttää oikean nimesi, osoitteesi ja maksuyhteystietojesi antamista. Tarkista osoitetietosi tästä.

Veronpidätys

Lähtökohtaisesti joudumme pidättämään veron osasta (60 %) perusmarginaaliin perustuvaa palkkiotasi. Veronpidätys kattaa tällä hetkellä 15 %:n lähdeveron sekä lisäksi 5,5 %:n solidaarisuuslisän lähdeverosta. Spreadshirt ilmoittaa ja maksaa pidätetyn veron Saksan veroviranomaiselle.

Spreadshirt antaa sinulle pyynnöstä todistuksen tuloistasi pidätetystä verosta. Tämän verotodistuksen esittäminen saattaa mahdollistaa pidätetyn veron huomioon ottamisen henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Esimerkkilasku

Verokanta shopin ylläpitäjälle, jonka asuin- tai toimipaikka on Belgiassa

100,00 euroa perusmarginaaliin perustuvaa palkkiota
–9,00 euroa 15 %:n lähdeveroa (60 %:sta perusmarginaaliin perustuvaa palkkiota)
–0,49 euroa 5,5 %:n solidaarisuuslisää lähdeverosta
= 90,51 euroa maksettava summa perusmarginaaliin perustuvaa palkkiota

Spreadshirt on velvollinen ilmoittamaan ja maksamaan 9,49 euroa veroa Saksan veroviranomaiselle.

Valvontailmoitusmenettely

Nimi- ja osoitetietojen lisäksi sinun tulee antaa oikea verotunnistenumerosi (TIN, Suomessa henkilötunnus). Anna tässä verotunnistenumerosi (Suomessa henkilötunnus).

Jos voimassa oleva verotunnistenumerosi tai henkilötunnuksesi on tiedossamme, ja 60 % perusmarginaalin perusteella maksetusta palkkiosta on kuukausittain alle 5 500 € ja vuosittain alle 40 000 €, valvontailmoitusmenettelyä voidaan soveltaa.

Jos valvontailmoitusmenettelyä sovelletaan, palkkio perusmarginaalista maksetaan sinulle vähentämättömänä. Joissakin maissa on tässä yhteydessä voimassa alennettu verokanta, jonka osuus tulee pidättää 60 %:sta perusmarginaaliin perustuvaa palkkiota. Sovellettava verokanta perustuu asuin- tai toimipaikkavaltiosi Saksan kanssa tekemään sopimukseen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi.

Jos 60 % perusmarginaalin perusteella maksettavasta palkkiosta ylittää jommankumman raja-arvon, valvontailmoitusmenettelyä ei voida soveltaa ensimmäisestä maksusta alkaen, joka johtaa rajan ylitykseen. Tästä ajankohdasta lähtien 60 %:sta perusmarginaaliin perustuvaa palkkiota pidätetään 15 %:n lähdevero sekä 5,5 %:n solidaarisuuslisä lähdeverosta.

Vapautustodistus

Verovapautustodistusta on mahdollista hakea Saksan liittovaltion veroviranomaiselta. Verovapautustodistuksen hakulomakkeen löydät Bundeszentralamt für Steuern -verkkosivulta. Jos maksun saaja on esittänyt maksuajankohtana voimassa olevan verovapautustodistuksen, lähdeveroa ei pidätetä. Joissakin maissa on tässä yhteydessä voimassa alennettu verokanta, jonka osuus tulee pidättää 60 %:sta perusmarginaaliin perustuvaa palkkiota. Sovellettava verokanta perustuu asuin- tai toimipaikkavaltiosi Saksan kanssa tekemään sopimukseen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi.

Kaikissa tapauksissa pätee:

Huomioithan, että saksalaiset veroviranomaiset voivat ilmoittaa sinulle maksetut palkkiot sen valtion veroviranomaisille, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee.

3. Asuin- tai toimipaikka Euroopan unionin tai Yhdysvaltojen ulkopuolella

Nimi ja osoitetiedot

Palkkiosi tilitys edellyttää oikean nimesi, osoitteesi ja maksuyhteystietojesi antamista. Tarkista osoitetietosi tästä.

Veronpidätys

Lähtökohtaisesti joudumme pidättämään veron osasta (60 %) perusmarginaaliin perustuvaa palkkiotasi. Veronpidätys kattaa tällä hetkellä 15 %:n lähdeveron sekä lisäksi 5,5 %:n solidaarisuuslisän lähdeverosta. Spreadshirt ilmoittaa ja maksaa pidätetyn veron Saksan veroviranomaiselle.

Spreadshirt antaa sinulle pyynnöstä todistuksen tuloistasi pidätetystä verosta. Tämän verotodistuksen esittäminen saattaa mahdollistaa pidätetyn veron huomioon ottamisen henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Esimerkkilasku

Verokanta Spreadshopin ylläpitäjälle, jonka asuin- tai toimipaikka on Paraguayssa

100,00 euroa perusmarginaaliin perustuvaa palkkiota
–9,00 euroa 15 %:n lähdeveroa (60 %:sta perusmarginaaliin perustuvaa palkkiota)
–0,49 euroa 5,5 %:n solidaarisuuslisää lähdeverosta
= 90,51 euroa maksettava summa perusmarginaaliin perustuvaa palkkiota

Spreadshirt on velvollinen ilmoittamaan ja maksamaan 9,49 euroa veroa Saksan veroviranomaiselle.

Vapautustodistus

Jos Saksan ja sen valtion, jossa asuin- tai toimipaikkasi sijaitsee, välillä on tehty sopimus kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi, Saksan veroviranomaiselta on mahdollista hakea verovapautustodistusta. Verovapautustodistuksen hakulomakkeen löydät Bundeszentralamt für Steuernin verkkosivustolta. Jos maksun saaja on esittänyt maksuajankohtana voimassa olevan verovapautustodistuksen, lähdeveroa ei pidätetä. Joissakin maissa on tässä yhteydessä voimassa alennettu verokanta, jonka osuus tulee pidättää 60 %:sta perusmarginaaliin perustuvaa palkkiota. Sovellettava verokanta perustuu asuin- tai toimipaikkavaltiosi Saksan kanssa tekemään sopimukseen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi.

Huomaa: Tällä sivulla annettuja tietoja ei saa pitää veroneuvontana eikä niihin saa vedota verotukseen vaikuttavien tietojen ilmoittamisessa veroviranomaisille. Saadaksesi veroasioita koskevia neuvoja, käänny verotoimiston tai verokonsultin puoleen.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Ota yhteys meihin