Bronbelasting over royalty’s voor basismarge

Als je woon-/vestigingsplaats niet in Duitsland ligt, kan het zijn dat over een deel van jouw afrekeningsbedrag belasting moet worden ingehouden. Over slechts 60% van je verdienste uit de basismarge en niet over de succesbonus moet bronbelasting worden betaald.
Hoeveel belasting er moet worden betaald, is onder andere afhankelijk van een dubbelbelastingverdrag dat eventueel is afgesloten tussen jouw land van woon-/vestigingsland en Duitsland.
Als er een dubbelbelastingverdrag tussen de twee landen bestaat, dan kun je de belasting eventueel geheel vermijden of tenminste verlagen door je belasting-identificatienummer aan te geven.
Wanneer er geen dubbelbelastingverdrag bestaat of je geen correct belasting-identificatienummer aangeeft, moeten we principieel over 60% van je verdienste een belasting inhouden van op dit moment 15% (bronbelasting) plus 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting.

Wat is een dubbelbelastingverdrag?

Kort samengevat is een dubbelbelastingverdrag een verdrag tussen twee landen dat bepaalt in welke omvang in het ene land belasting wordt geheven op inkomsten die in een ander land zijn verkregen. Het verdrag moet vermijden dat natuurlijke personen of rechtspersonen die in beide landen inkomsten verkrijgen, in beide landen - dus dubbel - belasting moeten betalen. Als jouw land een dubbelbelastingverdrag met Duitsland heeft afgesloten, kan de zogenoemde Kontrollmeldeverfahren (KMV, verzoek voor vrijstelling) toegepast worden indien de inkomsten niet hoger zijn dan € 5.500 per maand resp. € 40.000 per jaar.

Wat betekent KMV?

De KMV (Kontrollmeldeverfahren) is een vereenvoudigde procedure om een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de bronbelasting volgens §50d lid 5 Duitse Wet op de inkomstenbelasting (EStG) te verkrijgen. Dit betekent dat je een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van belasting krijgt zonder dat jij, als buitenlandse gerechtigde, dit extra moet aanvragen. De Bundeszentralamt für Steuern (BZSt, de Duitse federale belastingdienst) kan Spreadshirt machtigen om van de KMV voor de inhouding van de belasting gebruik te maken. Daardoor is het mogelijk dat over je in Duitsland verkregen verdienste geen of slechts met een laag tarief belasting wordt geheven. Meer informatie over het dubbelbelastingverdrag en de KMV vind je op de website van de Duitse Bundeszentralamt für Steuern.

Moet ik bronbelasting betalen?

Om te weten te komen hoe hoog de belasting voor jou is, moet je de passende situatie in het menu selecteren. Als je niet weet of een belastingverdrag met jouw woon-/vestigingsland bestaat en welk tarief voor jouw belasting moet worden gebruikt, kun je in dit overzicht van landen kijken.

Klik op de situatie die voor jou geldt:

  • 1. Woon-/vestigingsplaats in Duitsland
  • 2. Woon-/vestigingsplaats in een land dat met Duitsland een dubbelbelastingverdrag heeft:
    2.1 Belasting 0%
  • 2. Woon-/vestigingsplaats in een land dat met Duitsland een dubbelbelastingverdrag heeft:
    2.2 Belasting 1%-15%
  • 3. Woon-/verblijfplaats in een land dat met Duitsland geen belastingverdrag heeft afgesloten

1. Woon-/vestigingsplaats in Duitsland

Als je naam, adresgegevens en betaalgegevens correct zijn aangegeven, krijg je je verdienste compleet uitbetaald. Als je naam en je adres echter niet correct zijn aangegeven, kunnen we niet uitbetalen. Controleer je gegevens.

Opmerking: De informatie op deze pagina mag niet worden gezien als belastingadvies noch als ondersteuning van de belastingposities worden gebruikt. Raadpleeg een belastingadviseur voor tips rondom je belastingopgave.

2. Woon-/vestigingsplaats in een land dat met Duitsland een dubbelbelastingverdrag heeft

Als je niet weet of er een dubbelbelastingverdrag met jouw woon-/vestigingsland bestaat en welk tarief voor jouw belasting moet worden gebruikt, kun je in dit overzicht van landen kijken.

2.1 Belasting ter hoogte van 0%

Naam en adresgegevens

Correcte gegevens omtrent je naam, adres en de betaling zijn een voorwaarde voor het ontvangen van de afrekening. Controleer hier je gegevens.

Belastingidentificatienummer

Bovendien moet je je correcte belasting-identificatienummer aangeven. Indien dit niet gebeurt, moeten we bij het uitbetalen over een deel (60%) van je verdienste uit de basismarge belasting inhouden. De ingehouden belasting bedraagt op dit moment 15% bronbelasting plus 5,5% solidariteitstoeslag op de bronbelasting. Spreadshirt zal de ingehouden belasting melden bij de Duitse Bundeszentralamt für Steuern en aan deze afdragen.

Zolang de verdienste uit de basismarge waarover de belasting moet worden ingehouden per uitbetaling minder dan € 5.500 en jaarlijks in totaal minder dan € 40.000 bedraagt, is een vereenvoudigde procedure mogelijk (Kontrollmeldeverfahren (KMV)) mogelijk.

Als het belasting-identificatienummer correct is aangegeven en de KMV wordt toegepast, dan wordt je verdienste uit de basismarge voortaan compleet uitbetaald omdat het dubbelbelastingverdrag met Duitsland de belasting reduceert tot 0%. Geef hier je belasting-identificatienummer op.

Inkomsten van € 5.000 per maand/€ 40.000 per jaar

Als de verdienste uit de basismarge boven deze grenswaarden ligt, is de toepassing van de KMV niet meer mogelijk vanaf de eerste betaling die deze grens overschrijdt. Vanaf dit tijdstip wordt een belasting ingehouden van op dit moment 15% van het betroffen deel van de verdienste uit de basismarge (bronbelasting) plus 5,5% solidariteitsbelasting op de bronbelasting. De succesbonus wordt compleet uitbetaald.

Het is mogelijk een verklaring voor vrijstelling aan te vragen bij de Duitse Bundeszentralamt für Steuern. De aanvraag voor het verstrekken van een vrijstellingsverklaring vind je op de internetpagina van de Bundeszentralamt für Steuern. De procedure is geregeld in §50d lid 2 Duitse Wet op de inkomstenbelasting (EStG). Als er een geldige vrijstellingsverklaring overgelegd is op het moment van de uitbetaling, zal er geen belasting worden ingehouden.

Als om de boven genoemde redenen belasting is ingehouden over je verdienste, kun je volgens §50d lid 1 Duitse Wet op de inkomstenbelasting (EStG) een verzoek om teruggave van de reeds betaalde belasting indienen bij de Bundeszentralamt für Steuern.

Spreadshirt geeft je op verzoek een belastingattest voor de ingehouden belasting. Op vertoon van dit attest kan met de ingehouden belasting in het kader van je persoonlijke belastingaanslag rekening worden gehouden.

In alle gevallen geldt:

we willen je erop wijzen dat de Duitse fiscus de belastingdienst van je woon- of vestigingsplaats kan informeren over de verdienste die jij ontvangt.

Opmerking: de informatie op deze pagina mag niet worden gezien als belastingadvies noch als ondersteuning van de belastingposities worden gebruikt. Raadpleeg een belastingadviseur voor tips rondom je belastingopgave.

2. Woon-/vestigingsplaats in een land dat met Duitsland een belastingverdrag heeft (1%-15%)

2.2 Belasting ter hoogte van 1%-15%

Naam en adresgegevens

Correcte gegevens omtrent je naam, adres en de betaling zijn een voorwaarde voor het ontvangen van de afrekening. Controleer hier je gegevens.

Belasting-identificatienummer

Bovendien moet je je correcte belasting-identificatienummer aangeven. Indien dit niet gebeurt, moeten we bij het uitbetalen over een deel (60%) van je verdienste uit de basismarge belasting inhouden. De ingehouden belasting bedraagt op dit moment 15% bronbelasting plus 5,5% solidariteitstoeslag op de bronbelasting. Spreadshirt zal de ingehouden belasting melden bij de Duitse Bundeszentralamt für Steuern en aan deze afdragen.

Zolang de verdienste uit de basismarge waarover de belasting moet worden ingehouden per uitbetaling minder dan € 5.500 en jaarlijks in totaal minder dan € 40.000 bedraagt, is een vereenvoudigde procedure (Kontrollmeldeverfahren (KMV)) mogelijk.

Als het belasting-identificatienummer correct is aangegeven en de KMV wordt toegepast, dan wordt over het betroffen deel van je verdienste uit de basismarge slechts een gereduceerd belastingtarief geheven.

Spreadshirt geeft je op verzoek een belastingattest voor de ingehouden belasting. Op vertoon van dit belastingattest kan met de ingehouden belasting in het kader van je persoonlijke belastingaanslag rekening worden gehouden. Geef hier je belasting-identificatienummer op.

Inkomsten boven € 5.000 per maand/€ 40.000 per jaar

Als de verdienste uit de basismarge boven deze grenswaarden ligt, is de toepassing van de KMV niet meer mogelijk vanaf de eerste betaling die deze grens overschrijdt. Vanaf dit tijdstip wordt een belasting ingehouden van op dit moment 15% van het betroffen deel van de verdienste uit de basismarge (bronbelasting) plus 5,5% solidariteitsbelasting op de bronbelasting. De succesbonus wordt compleet uitbetaald.

Het is mogelijk een verklaring voor vrijstelling aan te vragen bij de Duitse Bundeszentralamt für Steuern. De aanvraag voor het verstrekken van een vrijstellingsverklaring vind je op de internetpagina van de Bundeszentralamt für Steuern. De procedure is geregeld in §50d lid

2 Duitse Wet op de inkomstenbelasting (EStG). Als er een geldige vrijstellingsverklaring overgelegd is op het moment van uitbetaling wordt over het betroffen deel van de verdienste uit de basismarge belasting geheven ter hoogte van een gereduceerd belastingtarief.

Als er geen vrijstellingsverklaring overgelegd is en de grenswaarden zijn overschreden of als het belasting-identificatienummer niet correct is aangegeven en aldus belasting is ingehouden over je verdienste uit de basismarge, dan kun je overeenkomstig §50d lid 1 Duitse Wet op de inkomstenbelasting (EStG) een verzoek om teruggave van de reeds betaalde belasting indienen bij de Bundeszentralamt für Steuern.

Spreadshirt geeft je op verzoek een belastingattest voor de ingehouden belasting. Op vertoon van dit belastingattest kan met de ingehouden belasting in het kader van je persoonlijke belastingaanslag rekening worden gehouden.

In alle gevallen geldt:

we willen je erop wijzen dat de Duitse fiscus de belastingdienst van je woon- of vestigingsplaats kan informeren over de verdienste die jij ontvangt.

Voorbeeldcalculatie voor een uitbetaling met ingehouden belasting (1-15%)

Ingehouden belasting voor een partner met woon-/vestigingsplaats in de Oekraïne (5% bronbelasting) indien een verklaring voor vrijstelling aanwezig is of KMV toegepast kan worden.

€ 100,00 verdienste uit de basismarge
€ 60,00 ingehouden belasting over het betroffen deel (60%) van de verdienste uit de basismarge
- € 3,00 5% bronbelasting
= € 97,00 bedrag dat wordt uitbetaald aan verdienste uit de basismarge

Spreadshirt is in dit voorbeeld verplicht om € 3,00 belasting bij de Bundezentralamt für Steuern te melden en aan deze af te dragen.

Opmerking: de informatie op deze pagina mag niet worden gezien als belastingadvies noch als ondersteuning van de belastingposities worden gebruikt. Raadpleeg een belastingadviseur voor tips rondom je belastingopgave.

3. Woon-/vestigingsplaats in een land dat met Duitsland geen dubbelbelastingverdrag heeft

Indien geen dubbelbelastingverdag is afgesloten, moeten we bij het uitbetalen over een deel (60%) van je verdienste uit de basismarge belasting inhouden. De ingehouden belasting bedraagt op dit moment 15% bronbelasting plus 5,5% solidariteitstoeslag op de bronbelasting.

Als je niet weet of een belastingverdrag met jouw woon-/vestigingsland bestaat, kun je in dit overzicht van landen kijken.

Naam en adresgegevens

Correcte gegevens omtrent je naam, adres en de betaling zijn een voorwaarde voor het ontvangen van de afrekening. Controleer hier je gegevens.

Belasting-identificatienummer

Omdat geen dubbelbelastingverdag met Duitsland is afgesloten, moeten we bij het uitbetalen over een deel (60%) van je verdienste uit de basismarge belasting inhouden. De ingehouden belasting bedraagt op dit moment 15% bronbelasting plus 5,5% solidariteitstoeslag op de bronbelasting. Spreadshirt zal de ingehouden belasting melden bij de Bundeszentralamt für Steuern en aan deze afdragen.

Een verzoek voor belastingvrijstelling en/of teruggave van betaalde belasting overeenkomstig §50d Duitse Wet op de inkomstenbelasting (EStG) bij de Duitse Bundeszentralamt für Steuern is niet mogelijk.

Spreadshirt geeft je op verzoek een belastingattest voor de ingehouden belasting. Op vertoon van dit belastingattest kan met de ingehouden belasting in het kader van je belastingaanslag in je woon-/vestigingsplaats rekening worden gehouden. Geef hier je belasting-identificatienummer op.

Voorbeeldcalculatie

voor een Spreadshopeigenaar met woon-/vestigingsplaats in Paraguay (15% bronbelasting)

€ 100,00 verdienste uit de basismarge
€ 60,00 ingehouden belasting over de betroffen verdienste uit de basismarge
- € 9,00 15% bronbelasting
- € 0,50 5,5% solidariteitstoeslag over de bronbelasting
= € 90,50 bedrag dat wordt uitbetaald aan verdienste uit de basismarge

Spreadshirt is verplicht om € 9,50 belasting bij de Bundeszentralamt für Steuern te melden en aan deze af te dragen.

Opmerking: de informatie op deze pagina mag niet worden gezien als belastingadvies noch als ondersteuning van de belastingposities worden gebruikt. Raadpleeg een belastingadviseur voor tips rondom je belastingopgave.

Heeft dit artikel je geholpen?

Je antwoord zat er niet tussen?

Neem contact met ons op