Kildeskatt på basismargin

Hvis du holder til i et annet land enn Tyskland, kan det være nødvendig å trekke skatt fra en del av summen som skal utbetales til deg. Vi er prinsipielt forpliktet til trekke 15 % skatt fra 60 % av honoraret på basismarginen (kildeskatt) pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten. Hvis du holder til i EU eller USA, kan du under visse omstendigheter unngå eller redusere skattetrekket ved å oppgi skatte-ID-nummeret ditt (TIN).

Holder du til i EU eller USA?

Hvis du holder til i EU eller i USA, kan du dra nytte av skatteavtalene mellom Tyskland og disse landene. For inntekter på under 5500 € i måneden eller 40 000 € i året er det mulig å bruke den såkalte kontrollmeldingsprosedyren (KMP).

Hva er KMP?

Kontrollmeldingsprosedyren (KMP) er en forenklet prosedyre for reduksjon eller fritak fra kildeskatt iht. § 50d avs. 5 i den tyske skatteloven (Einkommensteuergesetz, EStG). Forenklingen består i at skattefritaket/-reduksjonen kan gis uten spesielle søknadsprosedyrer. Tyske skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern) kan autorisere Spreadshirt til å anvende KMP for skattetrekk. Prosedyren gjør det mulig at honoraret ditt ikke skattelegges i Tyskland, eller at det skattelegges med en lavere skatteprosent. Mer informasjon om skatteavtaler og KMP finner du på nettstedet til tyske skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Må jeg betale kildeskatt?

For å finne ut hvor høyt skattetrekket blir for deg, kan du velge din aktuelle situasjon i menyen.

Klikk på den situasjonen som gjelder for deg:

  • 1. Tilhold i Tyskland
  • 2. Tilhold i EU eller USA
  • 3. Tilhold i et land utenfor EU eller USA

1. Tilhold i Tyskland

Det trekkes ikke skatt. Det er ikke nødvendig å oppgi skatte-ID-nummer. Hvis navn og adressedata er korrekt angitt, vil du få utbetalt hele honoraret. Hvis navn og adresse ikke er lagt inn korrekt, kan vi ikke foreta noen utbetaling. Sjekk dine adresseopplysninger her.

2. Tilhold i EU eller USA

Navn og adresseopplysninger

Angivelse av korrekte navne-, adresse- og betalingsopplysninger er en forutsetning for å kunne motta avregninger. Sjekk dine adresseopplysninger her.

Skattetrekk

Prinsipielt må vi trekke skatt på en andel (60 %) av ditt honorar fra basismarginen. For øyeblikket er skattetrekket 15 % kildeskatt pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten. Skatten som trekkes vil Spreadshirt rapportere og innbetale til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

På oppfordring kan Spreadshirt sende deg dokumentasjon på skatt som allerede har blitt trukket. Denne dokumentasjonen kan brukes for å rapportere om innbetalt skatt i ditt eget personlige skatteoppgjør.

Eksempelutregning

Skattesats for en butikkpartner med tilhold i Belgia

100,00 euro honorar fra basismarginen
- 9,00 euro 15 % kildeskatt (fra 60 % av honoraret fra basismarginen)
-0,49 euro 5,5 % solidaritettillegg på kildeskatten
= 90,51 euro utbetalingsbeløp for basismargin-honorar

Spreadshirt er forpliktet til å registrere og overføre skatt på 9,49 euro til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Kontrollmeldingsprosedyre

I tillegg til navn- og adresseopplysninger må du oppgi korrekt skatte-ID-nummer (TIN). Oppgi ditt skatte-ID-nummer her.

Hvis vi har mottatt gyldig TIN-nummer fra deg, og det månedlige honoraret fra 60 % av basismarginen er under 5 500 € og det årlige honoraret fra 60 % av basismarginen er under 40 000 €, kan en såkalt kontrollmeldingsprosedyre (KMP) anvendes.

Ved bruk av KMP utbetales det komplette honoraret fra basismarginen. I enkelte stater beregnes det en restskattesats, slik at honoraret fra 60 % av basismarginen nedsettes med en redusert skattesats. Skattesatsen som skal anvendes er fastlagt i skatteavtalen mellom ditt tilholdsland og Tyskland.

Hvis honoraret fra 60 % av basismarginen overskrider en av grenseverdiene, kan KMP ikke lenger anvendes fra og med første utbetaling som fører til overskridelsen. Fra dette tidspunktet trekkes det 15 % i skatt fra honoraret fra 60 % av basismarginen (kildeskatt) pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten.

Fritaksdokumentasjon

Det er mulig å søke om fritaksdokumentasjon hos tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern). Søknaden om fritaksdokumentasjon finner du på internettsiden til Bundeszentralamt für Steuern. Hvis det foreligger gyldig fritaksdokumentasjon ved tidspunktet for utbetalingen, trekkes det ikke skatt. I enkelte stater beregnes det en restskattesats, slik at honoraret fra 60 % av basismarginen nedsettes med en redusert skattesats. Skattesatsen som skal anvendes er fastlagt i skatteavtalen mellom ditt tilholdsland og Tyskland.

I alle tilfeller gjelder følgende:

Vi gjør deg oppmerksom på at tyske skattemyndigheter kan informere skattemyndighetene i ditt tilholdsland om honorar som er utbetalt til deg.

3. Tilhold utenfor EU eller USA

Navn og adresseopplysninger

Angivelse av korrekte navne-, adresse- og betalingsopplysninger er en forutsetning for å kunne motta avregninger. Sjekk dine adresseopplysninger her.

Skattetrekk

Prinsipielt må vi trekke skatt på en andel (60 %) av ditt honorar fra basismarginen. For øyeblikket er skattetrekket 15 % kildeskatt pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten. Skatten som trekkes vil Spreadshirt rapportere og innbetale til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

På oppfordring kan Spreadshirt sende deg dokumentasjon på skatt som allerede har blitt trukket. Denne dokumentasjonen kan brukes for å rapportere om innbetalt skatt i ditt eget personlige skatteoppgjør.

Eksempelutregning

Skattesats Spreadshop-partner med tilhold i Paraguay

100,00 euro honorar fra basismarginen
- 9,00 euro 15 % kildeskatt (fra 60 % av honoraret fra basismarginen)
-0,49 euro 5,5 % solidaritettillegg på kildeskatten
= 90,51 euro utbetalingsbeløp for basismargin-honorar

Spreadshirt er forpliktet til å registrere og overføre skatt på 9,49 euro til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Fritaksdokumentasjon

Hvis det foreligger en skatteavtale mellom tilholdslandet ditt og Tyskland, er det mulig å søke om en fritaksdokumentasjon hos tyske skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern). Søknaden om fritaksdokumentasjon finner du på internettsiden til Bundeszentralamt für Steuern. Hvis det foreligger gyldig fritaksdokumentasjon ved tidspunktet for utbetalingen, trekkes det ikke skatt. I enkelte stater beregnes det en restskattesats, slik at honoraret fra 60 % av basismarginen nedsettes med en redusert skattesats. Skattesatsen som skal anvendes er fastlagt i skatteavtalen mellom ditt tilholdsland og Tyskland.

Obs: Informasjon på denne siden må ikke anses som skatterådgivning og kan ikke tas til støtte for skatteposisjoner. Ta kontakt med en skatterådgiver eller et revisorfirma for rådgivning.

Fant du ikke svaret på spørsmålet ditt?

Ta kontakt med oss