Kildeskatt på basismargin

Hvis du holder til i et annet land enn Tyskland, kan det være nødvendig å trekke skatt fra en del av avregningsbeløpet. Denne såkalte kildeskatten er gjelder kun for 60 % av honoraret ditt fra basismarginen, og ikke for suksesbonusen.
Høyden på skattetrekket er bl.a. avhengig av en eventuell skatteavtale mellom ditt tilholdsland og Tyskland.
Hvis det foreligger en skatteavtale mellom de to landene, kan du under visse omstendigheter unngå eller redusere skattetrekket ved å oppgi ditt skatte-ID-nummer.
Hvis det ikke foreligger noen skatteavtale eller du ikke oppgir korrekt skatte-ID-nummer, må vi prinsipielt trekke 15 % skatt på 60 % av ditt honorar fra basismarginen (kildeskatt) pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten.

Hva er en skatteavtale?

Kort sammenfattet er en skatteavtale en kontrakt mellom to stater som bestemmer i hvilken grad et lands skatterett skal gjelde for inntekter som er opptjent i et annet land. En slik avtale skal forhindre dobbeltbeskatning, altså at naturlige eller juridiske personer som har inntekt i to land blir ilagt skatt i begge landene. Hvis landet ditt har inngått en skatteavtale med Tyskland, er det mulig å bruke den såkalte kontrollmeldingsprosedyren (KMV) for inntekter på under 5500 € i måneden eller 40 000 € i året.

Hva er KMV-prosedyren?

Kontrollmeldingsprosedyren (KMV) er en forenklet prosedyre for reduksjon eller fritak fra kildeskatt iht. § 50d avs. 5 i tysk inntektskattelov (Einkommensteuergesetz, EStG). Forenklingen består i at skattefritaket/-reduksjonen innrømmes deg som utenlandsk kreditorer uten spesielle søknadsprosedyrer. Tyske skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern) kan autorisere Spreadshirt til å anvende KMV-prosedyren for skattetrekk. Dermed er det mulig at honoraret ditt ikke skattelegges i Tyskland, eller at det skattelegges med en lavere skatteprosent. Mer informasjon om skatteavtaler og KMV-prosedyren kan du finne på nettstedet til tyske skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Må jeg betale kildeskatt?

For å finne ut hvor høyt skattetrekket blir for deg, kan du velge din aktuelle situasjon i menyen. Hvis du ikke vet om det eksisterer en skatteavtale mellom Tyskand og landet du har tilhold i, eller hvilken prosentsats som gjelder for skattetrekket, kan du kikke på denne landsoversikten.

Klikk på den situasjonen som gjelder for deg:

  • 1. Tilhold i Tyskland
  • 2. Tilhold i et land som har skatteavtale med Tyskland:
    2.1. Skattetrekk 0 %
  • 2. Tilhold i et land som har skatteavtale med Tyskland:
    2.2 Skattetrekk 1 %–15 %
  • 3. Tilhold i et land uten skatteavtale med Tyskland

1. Tilhold i Tyskland

Hvis navn, adresseopplysninger og betalingsopplysninger er korrekt angitt, vil du få utbetalt hele honoraret. Hvis navn og adresse ikke er lagt inn korrekt, kan vi ikke foreta noen utbetaling. Kontroller adresseopplysningene dine her.

Obs: Informasjon på denne siden må ikke anses som skatterådgivning og kan ikke tas til støtte for skattemessig posisjonering. Ta kontakt med en skatterådgiver eller et revisorfirma for rådgivning.

2. Tilhold i et land som har skatteavtale med Tyskland:

Hvis du ikke vet om det finnes en skatteavtale mellom Tyskland og landet du har tilhold i, eller hvilken prosentsats som gjelder for skattetrekket, kan du kikke på denne landsoversikten.

2.1 Skattetrekk på 0 %

Navn og adresseopplysninger

Angivelse av korrekte navne-, adresse- og betalingsopplysninger er en forutsetning for å kunne motta avregninger. Kontroller opplysningene dine her.

Skatte-ID-nummer

Dessuten må du oppgi korrekt skatte-ID-nummer. Hvis du ikke gjør dette, må vi trekke skatt på en andel (60 %) av ditt honorar fra basismarginen. For øyeblikket er skattetrekket 15 % kildeskatt pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten. Skatten som trekkes vil Spreadshirt rapportere og innbetale til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Så lenge basismargin-honoraret som beskattes er under 5500 € per utbetaling og under totalt 40 000 € per år, er det mulig å bruke en forenklet prosedyre (kontrollmeldingsprosedyre eller KMV-prosedyre).

Hvis skatte-ID-nummeret er korrekt angitt og KMV-prosedyren anvendes, blir honoraret fra basismarginen utbetalt komplett, ettersom skatteavtalen med Tyskland da reduserer skattetrekket til 0 %. Oppgi ditt skatte-ID-nummer her.

Inntekter på over 5500 € per måned / over 40 000 € årlig

Hvis basismargin-honoraret som beskattes overskrider en av disse grenseverdiene, kan KMV-prosedyren ikke lenger anvendes fra og med første utbetaling som fører til overskridelsen. Fra dette tidspunktet trekkes det 15 % skatt av den andelen av basismargin-honoraret som skal beskattes (kildeskatt) pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten. Suksessbonusen utbetales komplett.

Det er mulig å søke om fritaksdokumentasjon hos tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern). Søknaden om fritaksdokumentasjon (såkalt «Freistellungsbescheinigung») finner du på internettsiden til Bundeszentralamt für Steuern. Prosedyren er regulert i § 50d avs. 2 i tysk inntektsskattelov (Einkommensteuergesetz, EStG). Hvis det foreligger gyldig fritaksdokumentasjon («Freistellungsbescheinigung») ved tidspunktet for utbetalingen, trekkes det ikke skatt.

Hvis det har blitt trukket skatt av honoraret ditt av ovennevnte grunner, kan du ifølge § 50d avs. 1 i tysk inntektsskattelov (EStG) søke om refusjon av det innbetalte skattebeløpet hos tyske skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

På forespørsel kan Spreadshirt sende deg dokumentasjon på skatt som allerede har blitt trukket. Denne dokumentasjonen kan brukes for å rapportere om innbetalt skatt i ditt eget personlige skatteoppgjør.

I alle tilfeller gjelder følgende:

Vi gjør deg oppmerksom på at tyske skattemyndigheter kan informere skattemyndighetene i ditt tilholdsland om honorar som er utbetalt til deg.

Obs: Informasjon på denne siden må ikke anses som skatterådgivning og kan ikke tas til støtte for skattemessig posisjonering. Ta kontakt med en skatterådgiver eller et revisorfirma for rådgivning.

2. Tilhold i et land som har skatteavtale med Tyskland (1 %–15 %)

2.2 Skattetrekk på (1 %–15 %)

Navn og adresseopplysninger

Angivelse av korrekte navne-, adresse- og betalingsopplysninger er en forutsetning for å kunne motta avregninger. Kontroller opplysningene dine her.

Skatte-ID-nummer

Dessuten må du oppgi korrekt skatte-ID-nummer. Hvis du ikke gjør dette, må vi trekke skatt på en andel (60 %) av ditt honorar fra basismarginen. For øyeblikket er skattetrekket 15 % kildeskatt pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten. Skatten som trekkes vil Spreadshirt rapportere og innbetale til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Så lenge basismargin-honoraret som beskattes er under 5500 € per utbetaling og under totalt 40 000 € per år, er det mulig å bruke en forenklet prosedyre (kontrollmeldingsprosedyre eller KMV-prosedyre).

Hvis skatte-ID-nummeret er korrekt angitt og KMP-prosedyren anvendes, blir det kun trukket skatt etter redusert skattesats på den andelen av basismargin-honoraret som skal beskattes.

På forespørsel kan Spreadshirt utstede en dokumentasjon over trukket skatt. Denne skattedokumentasjonen kan brukes for å rapportere om innbetalt skatt i ditt eget personlige skatteoppgjør. Oppgi ditt skatte-ID-nummer her.

Inntekter på over 5500 € per måned / over 40 000 € årlig

Hvis basismargin-honoraret som beskattes overskrider en av disse grenseverdiene, kan KMV-prosedyren ikke lenger anvendes fra og med første utbetaling som fører til overskridelsen. Fra dette tidspunktet trekkes det 15 % skatt av den andelen av basismargin-honoraret som skal beskattes (kildeskatt) pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten. Suksessbonusen utbetales komplett.

Det er mulig å søke om fritaksdokumentasjon hos tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern). Søknaden om fritaksdokumentasjon (såkalt «Freistellungsbescheinigung») finner du på internettsiden til Bundeszentralamt für Steuern. Prosedyren er regulert i § 50d avs.

2 i tysk inntektsskattelov (Einkommensteuergesetz, EStG). Hvis det foreligger gyldig fritaksdokumentasjon ved tidspunktet for utbetalingen, blir det foretatt skattetrekk med redusert skattesats fra den delen av basismargin-honoraret som skal beskattes.

Hvis det ikke foreligger noen fritaksdokumentasjon og grenseverdiene overskrides, eller hvis skatte-ID-nummeret ikke er korrekt angitt, og det dermed foretas fullt skattetrekk fra ditt basismargin-honorar, kan du søke hos tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern) om delvis refusjon av et allerede trukket skattebeløp iht. § 50d avs. 1 i tysk inntektsskattelov (EStG).

På forespørsel kan Spreadshirt sende deg dokumentasjon på skatt som allerede har blitt trukket. Denne skattedokumentasjonen kan brukes for å rapportere om innbetalt skatt i ditt eget personlige skatteoppgjør.

I alle tilfeller gjelder følgende:

Vi gjør deg oppmerksom på at tyske skattemyndigheter kan informere skattemyndighetene i ditt tilholdsland om honorar som er utbetalt til deg.

Eksempelutregning for utbetaling med skattetrekk på 1 %–15 %

Skattetrekk for en partner med tilhold i Ukraina (5 % kildeskatt) dersom det foreligger en fritaksdokumentasjon eller dersom KMV-prosedyren kan anvendes.

100,00 EUR honorar fra basismarginen
60,00 EUR andel av basismargin-honoraret som skal beskattes (60%)
-3,00 EUR 5 % kildeskatt
= 97,00 EUR utbetalingsbeløp for basismargin-honorar

I dette eksempelet er Spreadshirt forpliktet til å rapportere og overføre 3,00 euro skatt til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Obs: Informasjon på denne siden må ikke anses som skatterådgivning og kan ikke tas til støtte for skattemessig posisjonering. Ta kontakt med en skatterådgiver eller et revisorfirma for rådgivning.

3. Tilhold i et land uten skatteavtale med Tyskland

Hvis det ikke foreligger noen skatteavtale, må vi trekke skatt på en andel (60 %) av ditt honorar fra basismarginen. For øyeblikket er skattetrekket 15 % kildeskatt pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten.

Hvis du ikke vet om det finnes en skatteavtale mellom Tyskland og landet du har tilhold i, kan du kikke på denne landsoversikten.

Navn og adresseopplysninger

Angivelse av korrekte navne-, adresse- og betalingsopplysninger er en forutsetning for å kunne motta avregninger. Kontroller adresseopplysningene dine her.

Skatte-ID-nummer

Ettersom det ikke foreligger noen skatteavtale med Tyskland, må vi trekke skatt på en andel (60 %) av ditt honorar fra basismarginen. For øyeblikket er skattetrekket 15 % kildeskatt pluss 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatten. Spreadshirt rapporterer og innbetaler denne skatten til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Det er ikke mulig å søke om fritak eller refusjon av trukket skatt hos tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern) iht. § 50d i tysk inntektsskattelov EStG.

På forespørsel kan Spreadshirt utstede en dokumentasjon over trukket skatt. Denne skattedokumentasjonen kan muligvis brukes til å rapportere om innbetalt skatt for skatteoppgjøret ditt i staten du har tilhold i. Oppgi ditt skatte-ID-nummer her.

Eksempelutregning

for en som driver en Spreadshop med tilhold i Paraguay (15 % kildeskatt)

100,00 EUR honorar fra basismarginen
60,00 EUR andel av basismargin-honoraret som skal beskattes
-9,00 EUR 15 % kildeskatt
-0,50 EUR 5,5 % solidaritetstillegg på kildeskatt
= 90,50 EUR utbetalingsbeløp for basismargin-honorar

Spreadshirt er forpliktet til å registrere og overføre skatt på 9.50 euro til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern).

Obs: Informasjon på denne siden må ikke anses som skatterådgivning og kan ikke tas til støtte for skattemessig posisjonering. Ta kontakt med en skatterådgiver eller et revisorfirma for rådgivning.

Var denne artikkelen nyttig?

Fant du ikke svaret på spørsmålet ditt?

Ta kontakt med oss