Grunnpris og suksessbonus

Hver produkttype har en egen grunnpris. Den består av prisen for produktet og et trykkområde. I partnerområdet kan du legge til din egen inntjeningsmargin til denne grunnprisen ved å fastlegge en kundepris (Redigere butikk > Priser og kampanjer > Butikkpriser). Kundeprisen er den prisen produktet tilbys for i butikken din. Inntjeningsmarginen er det du tjener per produkt som selges.

Suksessbonus

Hvis du selger mange produkter i butikkene dine, belønner vi denne suksessen. Da reduserer vi grunnprisen, slik at du får høyere inntjeningsmargin, mens kundeprisen forblir den samme.

Det er syv suksesstrinn. Hvert solgte produkt bringer deg nærmere neste suksesstrinn. Når du når et suksesstrinn, reduseres alle grunnprisene i butikkene dine. Noen få produkttyper er unntatt fra suksessbonusen og har fast grunnpris som ikke kan reduseres. Det er produkter som allerede er svært rimelige, og der det ikke gir noen mening å redusere prisen ytterligere. Det kan f.eks. være klistremerker. Informasjon om utbetaling av suksessbonusen finner du her.

Oversikt over alle grunnpriser

I denne tabellen er grunnprisene for alle produkter og suksesstrinn listet opp. Du kan lagre eller eksportere denne tabellen. Bruk den til å optimere din egen prisstrategi.

Ettersom det kun tas hensyn til varer som er betalt, sendt ut og ikke returnert, venter vi i to uker etter slutten av måneden før vi beregner den endelige bonusen. Sammen med utbetalingen av inntjeningsmarginen fra forrige måned, mottar du dermed også suksessbonusen fra den foregående måneden.

Et eksempel: Det er 13. april, og det er to dager til dagen som teller for neste utbetaling. La oss anta at du i løpet av mars solgte 300 premium-T-skjorter for menn, 2 premium-T-skjorter for kvinner, 250 kopper, 40 langermede T-skjorter for menn og 150 skuldervesker. Det er totalt 742 produkter. Av disse er 592 kvalifisert for suksessbonus – de 150 skulderveskene ikke teller med. Du har altså nådd suksessnivå tre. Dermed reduseres grunnprisen for alle de 592 produktene – også for de 2 premium-T-skjortene for kvinner. Din suksessbonus utbetales en gang per avregningsmåned. I neste avregningsmåned begynner tellingen forfra igjen.

Viktig: Prinsipielt er det merverdiavgift på honoraret ditt. Inntekter må rapporteres til skattemyndighetene. Mer informasjon finner du i hjelpeartikkelen skatt på inntektene dine.

Var denne artikkelen nyttig?

Fant du ikke svaret på spørsmålet ditt?

Ta kontakt med oss