Riktig markedsføring av munnbind

Munnbindene du selger i Spreadshopen, har ingen dokumentert beskyttende effekt. Når du tilbyr dem, må du ikke skape inntrykk av at det dreier seg om medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr. Det kan medføre krav om betaling av bøter eller erstatning.

Det er derfor ikke tillatt å anvende visse medisinsk relevante begreper når du markedsfører produktene.

Særlig følgende begreper må du ikke bruke for å beskrive produktene:

  • Beskyttelsesmaske
  • Åndedrettsmaske
  • Medisinsk munnbind
  • Munn-/nesebeskyttelse
  • Verneutstyr
  • FFP
  • FFP1
  • FFP2
  • FFP3
  • N95

Fant du ikke svaret på spørsmålet ditt?

Ta kontakt med oss