Wypłata Twojego wynagrodzenia

Środki zostaną dodane do Twojego konta. Gdy tylko na Twoim koncie znajdzie się minimalna wysokość środków, raz w miesiącu dokonamy rozliczenia. Minimalna wysokość środków na koncie jest uzależniona od waluty wybranej w Twoim koncie i jest podana tutaj.

Możesz zobaczyć swoje transakcje sprzedaży w dowolnym momencie na koncie partnerskim w menu Statystyki > Transakcje sprzedaży. Swoje przychody ze sprzedaży możesz zobaczyć 14 dni po wysyłce towaru w menu Statystyki > Środki na koncie.

Najpóźniej do piętnastego dnia roboczego następnego miesiąca rozliczymy Twoje środki na koncie. Następnie wypłacimy Ci rozliczone środki w ciągu 15 dni roboczych. Zapisanie na dobro rachunku bankowego nastąpi więc w ciągu 15 dni roboczych po rozliczeniu.

Warunki wypłaty Twojego wynagrodzenia

Do wypłaty Twojego wynagrodzenie niezbędne jest podanie następujących informacji:


Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba Twojej firmy znajduje się poza terenem Niemiec

Jeżeli państwem Twojego zamieszkania lub Twojej siedziby nie są Niemcy, do wypłaty wynagrodzenia, oprócz Twojego imienia, nazwiska i adresu, potrzebny nam będzie również Twój numer identyfikacji podatkowej. Jeżeli jesteś obywatelem (obywatelką) Stanów Zjednoczonych, możesz podać jeden z następujących numerów: Social Security Number (SSN), Employer’s Identification Number (EIN) lub Taxpayer’s Identification Number (TIN). Jeśli nie podasz prawidłowego numeru identyfikacji podatkowej, musimy zasadniczo potrącić podatek u źródła od części Twoich dochodów z marży. Więcej na temat potrąceń podatkowych dowiesz się z tego artykułu.

Twoje miejsce zamieszkania lub Twoja siedziba znajduje się w Niemczech.

Jeżeli państwem Twojego zamieszkania lub państwem Twojej siedziby są Niemcy, nie musisz podawać swojego numeru identyfikacji podatkowej. Jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres zostały podane poprawnie, otrzymasz swoje wynagrodzenie w pełnej wysokości. Natomiast jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres nie zostały podane poprawnie, niestety nie będzie możliwa wypłata wynagrodzenia. W tej sytuacji jak najszybciej popraw lub uzupełnij swoje dane.

Uwagi dotyczące wypłat w systemie płatności SEPA oraz za pośrednictwem serwisu PayPal

W sekcji „Finanse” masz do wyboru dwie możliwości wypłaty wynagrodzenia: przelew SEPA na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Niemczech lub innym kraju europejskim bądź przelew za pośrednictwem serwisu PayPal. W przypadku przelewu SEPA wypłata dokonywana jest wyłącznie w euro lub funtach brytyjskich. W przypadku przelewu za pośrednictwem serwisu PayPal – w dowolnej walucie. Jeżeli w swoim koncie użytkownika nie podasz konta PayPal, zastrzegamy sobie prawo do wypłaty Twojego wynagrodzenia w euro. W celu przeliczenia walut stosujemy odpowiednio kursy walut obcych na podstawie notowań Niemieckiego Banku Federalnego [Deutsche Bundesbank].

Czy ten artykuł był przydatny?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami