Promuj swoje maski w prawidłowy sposób

Maski, które oferujesz w swoim Spreadshopie, nie mają potwierdzonego działania ochronnego. Twoja oferta nie może sugerować, że ​​jest to wyrób medyczny lub środek ochrony indywidualnej. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować upomnieniem i karą pieniężną.

W związku z tym określone pojęcia medycznie są niedozwolone przy sprzedaży tych produktów.

Do opisywania produktów nie używaj zwłaszcza następujących pojęć:

  • Maseczka/maska ochronna
  • Maseczka/maska do ochrony dróg oddechowych
  • Maseczka/maska medyczna
  • Ochrona dróg oddechowych
  • Środki ochrony indywidualnej
  • FFP
  • FFP1
  • FFP2
  • FFP3
  • N95

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami