Beskattning av dina inkomster

Inkomstskatt

Inkomster som du får hos Spreadshop måste deklareras som inkomster för skattemyndigheten. Red ut med din skatterådgivare i vilken form detta ska göras.

Om din hemvist/ditt säte inte ligger i Tyskland kan det vara nödvändigt att göra ett skatteavdrag på en del av din utbetalningssumma. Endast 60 % av din ersättning från grundmarginalen berörs av denna så kallade källskatt. Mer information om skatteavdrag finns i denna artikel.

Mervärdesskatt

Principiellt omfattas dina inkomster hos Spreadshop av mervärdesskatt. Red ut med din skatterådgivare vilka skattemässiga skyldigheter som är förbundna med detta för dig.

Om du är registrerad som momspliktig i Tyskland och kan visa upp ett bevis på det, kan du få dina inkomster plus tysk mervärdesskatt utbetalda. Skicka följande formulär för bekräftelse av momsregistreringsnumret till oss, där du bekräftar din momsplikt i Tyskland för oss.

Om du är registrerad som företag i ett annat EU-land, behöver vi ditt EU-momsregistreringsnummer. Skicka följande formulär för bekräftelse av ett icke-tyskt EU-momsregistreringsnummer till oss. Enligt § 13b UStG (den tyska mervärdesskattelagen) gäller omvänd skattskyldighet (reverse charge) och du får din ersättning utan mervärdesskatt.

Var denna artikel till hjälp?

Var din fråga inte med?

Kontakta oss