Källskatt på ersättning från grundmarginal

Om din hemvist/ditt säte ligger i ett annat land än Tyskland, kan det vara nödvändigt att göra ett skatteavdrag på en del av din utbetalningssumma. Principiellt är vi skyldiga att på 60 % av din ersättning från grundmarginalen hålla inne ett skatteavdrag på för närvarande 15 % (källskatt) plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten. Om du har din hemvist/ditt säte i EU eller USA kan du helt undvika eller åtminstone minska avdraget genom att ange ditt skatteregistreringsnummer (TIN).

Hemvist/säte i EU eller USA?

Om din hemvist/ditt säte ligger i EU eller USA kan du dra nytta av det befintliga dubbelbeskattningsavtalet (DBA) som Tyskland har ingått med dessa länder. För inkomster som ligger under 5 500 euro per månad respektive 40 000 euro per år är det möjligt att tillämpa kontrollrapporteringsförfarandet (KMV).

Vad betyder KMV?

Kontrollrapporteringsförfarandet (KMV) är ett förenklat förfarande för nedsättning eller befrielse från källskatten enligt § 50d st. 5 i den tyska inkomstskattelagen (EStG). Förenklingen består i att skattelättnaden beviljas utan separat ansökan av dig. Den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern) kan bemyndiga Spreadshirt att tillämpa KMV för skatteavdraget. Med förfarandet är det möjligt att dina ersättningar i Tyskland inte beskattas eller endast beskattas till en lägre skattesats. Mer information om DBA och KMV finns på webbplatsen för Bundeszentralamt für Steuern.

Måste jag betala källskatt?

För att ta reda på hur högt skatteavdraget är för dig väljer du den situation som stämmer för dig i menyn.

Klicka på den situation som stämmer för dig:

  • 1. Hemvist/säte i Tyskland
  • 2. Hemvist/säte i EU eller USA
  • 3. Hemvist/säte i ett land utanför EU eller USA

1. Hemvist/säte i Tyskland

Ett skatteavdrag görs inte. Du behöver inte ange ett skatteregistreringsnummer. Om ditt namn och dina adressuppgifter är korrekt angivna, får du hela din ersättning utbetald. Om ditt namn och din adress däremot inte är korrekt angivna, kan vi inte göra någon utbetalning. Kontrollera dina adressuppgifter här.

2. Hemvist/säte i EU eller USA

Namn och adressuppgifter

Att dina korrekta namn-, adress- och betalningsuppgifter anges är en förutsättning för att få en avräkning. Kontrollera dina adressuppgifter här.

Skatteavdrag

Principiellt måste vi göra ett skatteavdrag på en del (60 %) av din ersättning från grundmarginalen vid utbetalningen. Skatteavdraget uppgår för närvarande till 15 % källskatt plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten. Spreadshirt kommer att anmäla och betala den uttagna skatten till den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern).

Spreadshirt utfärdar på begäran ett skatteintyg om det genomförda skatteavdraget. Vid uppvisande av detta skatteintyg kan den uttagna skatten beaktas inom ramen för din personliga taxering.

Beräkningsexempel

Skattesats för en butiksinnehavare med hemvist/säte i Belgien

100,00 EUR ersättning från grundmarginalen
- 9,00 EUR 15 % källskatt (från 60 % av ersättningen från grundmarginalen)
- 0,49 EUR 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten
= 90,51 EUR utbetalningsbelopp av ersättningen från grundmarginalen

Spreadshirt är skyldigt att anmäla och betala skatten på 9,49 EUR till den tyska centrala skattemyndigheten.

Kontrollrapporteringsförfarande

Förutom dina namn- och adressuppgifter måste du ange ditt korrekta skatteregistreringsnummer (TIN). Ange ditt skatteregistreringsnummer här.

Om vi har ditt giltiga TIN-nummer och om månadsersättningen från 60 % av grundmarginalen är mindre än 5 500 euro och årsersättningen från 60 % av grundmarginalen är mindre än 40 000 euro, kan kontrollrapporteringsförfarandet (KMV) tillämpas.

Om KMV tillämpas betalas hela din ersättning från grundmarginalen. För vissa länder ska i detta sammanhang en restskattesats beaktas, så att ersättningen från 60 % av grundmarginalen minskas med en reducerad skattesats. Den skattesats som ska tillämpas framgår av det dubbelbeskattningsavtal som ditt land för hemvist/säte har ingått med Tyskland.

Om ersättningen från 60 % av grundmarginalen överstiger ett av gränsvärdena, kan KMV inte längre tillämpas i och med den första utbetalningen som leder till överskridandet. Från denna tidpunkt hålls skatteavdraget inne på 15 % av ersättningen från 60 % av grundmarginalen (källskatt) plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten.

Intyg om skattebefrielse

Det finns möjlighet att ansöka om ett intyg om skattebefrielse hos den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern). Ansökan om ett intyg om skattebefrielse finns på webbplatsen för Bundeszentralamt für Steuern. Om ett giltigt intyg om skattebefrielse föreligger vid tidpunkten för utbetalningen görs inget skatteavdrag. För vissa länder ska i detta sammanhang en restskattesats beaktas, så att ersättningen från 60 % av grundmarginalen minskas med en reducerad skattesats. Den skattesats som ska tillämpas framgår av det dubbelbeskattningsavtal som ditt land för hemvist/säte har ingått med Tyskland.

I varje fall gäller följande:

Vi vill upplysa dig om att de tyska skattemyndigheterna kan informera skattemyndigheterna i ditt land för hemvist/säte om betalningarna av ersättning till dig.

3. Hemvist/säte utanför EU eller USA

Namn och adressuppgifter

Att dina korrekta namn-, adress- och betalningsuppgifter anges är en förutsättning för att få en avräkning. Kontrollera dina adressuppgifter här.

Skatteavdrag

Principiellt måste vi göra ett skatteavdrag på en del (60 %) av din ersättning från grundmarginalen vid utbetalningen. Skatteavdraget uppgår för närvarande till 15 % källskatt plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten. Spreadshirt kommer att anmäla och betala den uttagna skatten till den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern).

Spreadshirt utfärdar på begäran ett skatteintyg om det genomförda skatteavdraget. Vid uppvisande av detta skatteintyg kan den uttagna skatten beaktas inom ramen för din personliga taxering.

Beräkningsexempel

Skattesats för en innehavare av en Spreadshop med hemvist/säte i Paraguay

100,00 EUR ersättning från grundmarginalen
- 9,00 EUR 15 % källskatt (från 60 % av ersättningen från grundmarginalen)
- 0,49 EUR 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten
= 90,51 EUR utbetalningsbelopp av ersättningen från grundmarginalen

Spreadshirt är skyldigt att anmäla och betala skatten på 9,49 EUR till den tyska centrala skattemyndigheten.

Intyg om skattebefrielse

Om det finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan ditt land för hemvist/säte och Tyskland, finns det möjlighet att ansöka om ett intyg om skattebefrielse hos den tyska centrala skattemyndigheten. Ansökan om ett intyg om skattebefrielse finns på webbplatsen för Bundeszentralamt für Steuern. Om ett giltigt intyg om skattebefrielse föreligger vid tidpunkten för utbetalningen görs inget skatteavdrag. För vissa länder ska i detta sammanhang en restskattesats beaktas, så att ersättningen från 60 % av grundmarginalen minskas med en reducerad skattesats. Den skattesats som ska tillämpas framgår av det dubbelbeskattningsavtal som ditt land för hemvist/säte har ingått med Tyskland.

Observera: Informationen på denna sida får varken ses som skatterådgivning eller användas för stöd för skattepositioner. Fråga en skatterådgivare om råd för skattetips.

Var din fråga inte med?

Kontakta oss