Källskatt på ersättning från grundmarginal

Om din hemvist/ditt säte ligger i ett annat land än Tyskland, kan det vara nödvändigt att göra ett skatteavdrag på en del av din avräkningssumma. Endast 60 % av din ersättning från grundmarginalen, och inte framgångsbonusen, berörs av denna så kallade källskatt.
Hur stort skatteavdrag som måste göras beror bland annat på om ett dubbelbeskattningsavtal (DBA) har ingåtts mellan ditt land för hemvist/säte och Tyskland.
Om ett DBA mellan de båda staterna föreligger kan du under vissa omständigheter helt undvika eller åtminstone minska avdraget genom att ange ditt skatteregistreringsnummer.
Om inget DBA föreligger eller om du inte anger ditt korrekta skatteregistreringsnummer, måste vi principiellt på 60 % av din ersättning från grundmarginalen göra ett skatteavdrag på för närvarande 15 % (källskatt) plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten.

Vad är ett DBA?

Kort sagt är dubbelbeskattningsavtalet (DBA) ett avtal mellan två stater, som reglerar i vilken omfattning en stats beskattningsrätt ska tillämpas på inkomster som uppnåddes i en annan stat. Avtalet ska förhindra att fysiska eller juridiska personer som har inkomster i båda staterna beskattas i båda staterna, alltså dubbelt. Om ditt land har ingått ett DBA med Tyskland, är det för närvarande för inkomster som ligger under 5 500 euro per månad respektive 40 000 euro per år möjligt att tillämpa kontrollrapporteringsförfarandet (KMV).

Vad betyder KMV?

Kontrollrapporteringsförfarandet (KMV) är ett förenklat förfarande för nedsättning eller befrielse från källskatten enligt § 50d st. 5 i den tyska inkomstskattelagen (EStG). Förenklingen består i att skattelättnaden beviljas utan separat ansökan av dig som utländsk fordringsägare. Den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern) kan bemyndiga Spreadshirt att tillämpa KMV för skatteavdraget. Därigenom är det möjligt att dina ersättningar i Tyskland inte beskattas eller endast beskattas till en lägre skattesats. Mer information om DBA och KMV finns på webbplatsen för Bundeszentralamt für Steuern.

Måste jag betala källskatt?

För att ta reda på hur högt skatteavdraget är för dig väljer du den situation som stämmer för dig i menyn. Om du inte vet om det finns ett DBA med ditt land för hemvist/säte och vilken procentsats som ska användas för skatteavdraget, kan du titta i denna landsöversikt.

Klicka på den situation som stämmer för dig:

  • 1. Hemvist/säte i Tyskland
  • 2. Hemvist/säte i ett land som har ett DBA med Tyskland:
    2.1 Skatteavdrag 0 %
  • 2. Hemvist/säte i ett land som har ett DBA med Tyskland:
    2.2 Skatteavdrag 1–15 %
  • 3. Hemvist/säte i ett land som inte har ingått något DBA med Tyskland

1. Hemvist/säte i Tyskland

Om ditt namn, dina adressuppgifter och dina betalningsuppgifter är korrekt angivna, får du hela din ersättning utbetald. Om ditt namn och din adress däremot inte är korrekt angivna, kan vi inte göra någon avräkning. Kontrollera dina adressuppgifter här.

Observera: Informationen på denna sida får varken ses som skatterådgivning eller användas för stöd för skattepositioner. Fråga en skatterådgivare om råd för skattetips.

2. Hemvist/säte i ett land som har ett DBA med Tyskland

Om du inte vet om det finns ett dubbelbeskattningsavtal med ditt land för hemvist/säte och vilken procentsats som ska användas för skatteavdraget, kan du titta i denna landsöversikt

2.1 Skatteavdrag på 0 %

Namn och adressuppgifter

Att dina korrekta namn-, adress- och betalningsuppgifter anges är en förutsättning för att få en avräkning. Kontrollera dina uppgifter här.

Skatteregistreringsnummer

Dessutom måste du ange ditt korrekta skatteregistreringsnummer. Görs inte det måste vi göra ett skatteavdrag på en del (60 %) av din ersättning från grundmarginalen vid utbetalningen. Skatteavdraget uppgår för närvarande till 15 % källskatt plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten. Spreadshirt kommer att anmäla och betala den uttagna skatten till den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern).

Så länge den ersättning från grundmarginalen som omfattas av skatteavdraget är mindre än 5 500 euro per utbetalning och sammanlagt mindre än 40 000 euro per år kan ett förenklat förfarande (kontrollrapporteringsförfarandet (KMV)) tillämpas.

Om skatteregistreringsnumret är korrekt angivet och KMV är tillämpligt, betalas i fortsättningen hela din ersättning från grundmarginalen ut, eftersom dubbelbeskattningsavtalet med Tyskland minskar skatteavdraget till 0 %. Ange ditt skatteregistreringsnummer här.

Inkomster över 5 500 euro per månad/40 000 euro per år

Om den ersättning från grundmarginalen som omfattas av skatteavdraget överstiger ett av dessa gränsvärden, kan KMV inte längre tillämpas i och med den första utbetalningen som leder till överskridandet. Från denna tidpunkt hålls ett skatteavdrag inne på för närvarande 15 % av den del av ersättningen från grundmarginalen som omfattas av skatteavdraget (källskatt) plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten. Framgångsbonusen betalas ut till fullo.

Det finns möjlighet att ansöka om ett intyg om skattebefrielse hos den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern). Ansökan om ett intyg om skattebefrielse finns på webbplatsen för Bundeszentralamt für Steuern. Förfarandet regleras i § 50d st. 2 i den tyska inkomstskattelagen (EStG). Om ett giltigt intyg om skattebefrielse föreligger vid tidpunkten för utbetalningen görs inget skatteavdrag.

Om ett skatteavdrag på din ersättning har gjorts av ovannämnda skäl, kan du enligt § 50d st. 1 EStG ansöka om återbetalning av den skatt som redan betalats hos den tyska centrala skattemyndigheten.

Spreadshirt utfärdar på begäran ett skatteintyg om det genomförda skatteavdraget. Vid uppvisande av detta intyg kan den uttagna skatten beaktas inom ramen för din personliga taxering.

I varje fall gäller följande:

Vi vill upplysa dig om att de tyska skattemyndigheterna kan informera skattemyndigheterna i ditt land för hemvist/säte om betalningarna av ersättning till dig.

Observera: Informationen på denna sida får varken ses som skatterådgivning eller användas för stöd för skattepositioner. Fråga en skatterådgivare om råd för skattetips.

2. Hemvist/säte i ett land som har ett DBA med Tyskland (1–15 %)

2.2 Skatteavdrag på 1–15 %

Namn och adressuppgifter

Att dina korrekta namn-, adress- och betalningsuppgifter anges är en förutsättning för att få en avräkning. Kontrollera dina uppgifter här.

Skatteregistreringsnummer

Dessutom måste du ange ditt korrekta skatteregistreringsnummer. Görs inte det måste vi göra ett skatteavdrag på en del (60 %) av din ersättning från grundmarginalen vid utbetalningen. Skatteavdraget uppgår för närvarande till 15 % källskatt plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten. Spreadshirt kommer att anmäla och betala den uttagna skatten till den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern).

Så länge den ersättning från grundmarginalen som omfattas av skatteavdraget är mindre än 5 500 euro per utbetalning och sammanlagt mindre än 40 000 euro per år kan ett förenklat förfarande (kontrollrapporteringsförfarandet (KMV)) tillämpas.

Om skatteregistreringsnumret är korrekt angivet och KMV är tillämpligt, görs endast ett skatteavdrag till den reducerade skattesatsen på den del av ersättningen från grundmarginalen som omfattas av skatteavdraget.

Spreadshirt utfärdar på din begäran ett skatteintyg om det genomförda skatteavdraget. Vid uppvisande av detta skatteintyg kan den uttagna skatten beaktas inom ramen för din personliga taxering. Ange ditt skatteregistreringsnummer här.

Inkomster över 5 500 euro per månad/40 000 euro per år

Om den ersättning från grundmarginalen som omfattas av skatteavdraget överstiger ett av dessa gränsvärden, kan KMV inte längre tillämpas i och med den första utbetalningen som leder till överskridandet. Från denna tidpunkt hålls ett skatteavdrag inne på för närvarande 15 % av den del av ersättningen från grundmarginalen som omfattas av skatteavdraget (källskatt) plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten. Framgångsbonusen betalas ut till fullo.

Det finns möjlighet att ansöka om ett intyg om skattebefrielse hos den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern). Ansökan om ett intyg om skattebefrielse finns på webbplatsen för Bundeszentralamt für Steuern. Förfarandet regleras i § 50d st.

2 i den tyska inkomstskattelagen (EStG). Om ett giltigt intyg om skattebefrielse föreligger vid tidpunkten för utbetalningen görs ett skatteavdrag till den reducerade skattesatsen på den del av ersättningen från grundmarginalen som omfattas av beskattningen.

Om inget intyg om skattebefrielse föreligger och gränsvärdena överskreds eller om skatteregistreringsnumret inte är korrekt angivet och därmed det fulla skatteavdraget på ersättningen från grundmarginalen gjorts, kan du enligt § 50d st. 1 EStG ansöka om delvis återbetalning av den skatt som redan betalats hos den tyska centrala skattemyndigheten.

Spreadshirt utfärdar på begäran ett skatteintyg om det genomförda skatteavdraget. Vid uppvisande av detta skatteintyg kan den uttagna skatten beaktas inom ramen för din personliga taxering.

I varje fall gäller följande:

Vi vill upplysa dig om att de tyska skattemyndigheterna kan informera skattemyndigheterna i ditt land för hemvist/säte om betalningarna av ersättning till dig.

Beräkningsexempel för en utbetalning med skatteavdrag på 1–15 %

Skatteavdrag för en partner med hemvist/säte i Ukraina (5 % källskattesats) när ett intyg om skattebefrielse föreligger eller KMV kan tillämpas.

100,00 EUR ersättning från grundmarginalen
60,00 EUR del (60 %) av ersättningen från grundmarginalen som omfattas av skatteavdraget
- 3,00 EUR 5 % källskatt
= 97,00 EUR utbetalningsbelopp av ersättningen från grundmarginalen

Spreadshirt är i detta exempel skyldigt att anmäla och betala skatten på 3,00 EUR till den tyska centrala skattemyndigheten.

Observera: Informationen på denna sida får varken ses som skatterådgivning eller användas för stöd för skattepositioner. Fråga en skatterådgivare om råd för skattetips.

3. Hemvist/säte i ett land som inte har ingått något DBA med Tyskland

Om inget DBA har ingåtts måste vi göra ett skatteavdrag på en del (60 %) av din ersättning från grundmarginalen vid utbetalningen. Skatteavdraget uppgår för närvarande till 15 % källskatt plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten.

Om du inte vet om det finns ett dubbelbeskattningsavtal med ditt land för hemvist/säte, kan du titta i denna landsöversikt.

Namn och adressuppgifter

Att dina korrekta namn-, adress- och betalningsuppgifter anges är en förutsättning för att få en avräkning. Kontrollera dina adressuppgifter här.

Skatteregistreringsnummer

Eftersom det inte finns något dubbelbeskattningsavtal med Tyskland måste vi göra ett skatteavdrag på en del (60 %) av din ersättning från grundmarginalen vid utbetalningen. Skatteavdraget uppgår för närvarande till 15 % källskatt plus 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten. Spreadshirt kommer att anmäla och betala skatten till den tyska centrala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern).

Ansökan om befrielse eller återbetalning av den skatt som betalats är inte möjlig hos skattemyndigheten enligt § 50d EStG.

Spreadshirt utfärdar på din begäran ett skatteintyg om skatteavdraget. Vid uppvisande av detta skatteintyg kan eventuellt den uttagna skatten beaktas inom ramen för din taxering i ditt land för hemvist/säte. Ange ditt skatteregistreringsnummer här.

Beräkningsexempel

För en innehavare av en Spreadshop med hemvist/säte i Paraguay (15 % källskattesats)

100,00 EUR ersättning från grundmarginalen
60,00 EUR ersättning från grundmarginalen som omfattas av skatteavdraget
- 9,00 EUR 15 % källskatt
- 0,50 EUR 5,5 % solidaritetspåslag på källskatten
= 90,50 EUR utbetalningsbelopp av ersättningen från grundmarginalen

Spreadshirt är skyldigt att anmäla och betala skatten på 9,50 EUR till den tyska centrala skattemyndigheten.

Observera: Informationen på denna sida får varken ses som skatterådgivning eller användas för stöd för skattepositioner. Fråga en skatterådgivare om råd för skattetips.

Var denna artikel till hjälp?

Var din fråga inte med?

Kontakta oss