Framgångsbonus (gammal modell)

Från den 2 mars 2020 gäller en ny ersättningsmodell för butiksinnehavare. Följande vanliga frågor gäller den gamla ersättningsmodellen för försäljning som görs till och med den 1 mars 2020.

På Spreadshirt kan du tjäna pengar med egna motiv och produkter. Det finns tre typer av inkomstkällor: motivpriset, affiliateprovisionen och en därtill kopplad framgångsbonus, som denna artikel handlar om. Tillgodohavande som du har samlat ihop genom försäljning av dina motiv och produkter betalar vi ut till dig enligt våra allmänna villkor. Mer information om utbetalningen av ditt tillgodohavande finns här.

Framgångsbonus

Vi betalar ut en försäljningsberoende belöning till partner som säljer minst 26 produkter på en månad. All försäljning som du även får en affiliateprovision för räknas med. Som nedanstående tabell visar krediteras du beroende på antalet sålda produkter utöver affiliateprovisionen 0,5 % till 40 % av de i din butik omsatta produktpriserna och tryckkostnaderna (med avdrag av skatter och eventuella rabatter).

Skala för framgångsbonusen efter antalet sålda produkter

Antal sålda produkter Framgångsbonus
0-25 0,0 %
26-50 0,5 %
51-75 1,0 %
76-100 1,5 %
101-125 2,0 %
126-150 3,0 %
151-175 4,0 %
176-200 5,0 %
201-250 6,0 %
251-300 7,0 %
301-350 8,0 %
351-400 9,0 %
401-450 10,0 %
451-500 11,0 %
501-600 12,0 %
601-700 14,0 %
701-800 16,0 %
801-900 18,0 %
901-1000 20,0 %
1001-1250 22,0 %
1251-1500 24,0 %
1501-1750 26,0 %
1751-2000 28,0 %
2001-2250 30,0 %
2251-2500 32,0 %
2501-3000 34,0 %
3001-3500 36,0 %
3501-4000 38,0 %
Från 4001 40,0 %

Eftersom endast betalade och skickade varor som inte lämnats tillbaka beaktas, väntar vi två veckor från slutet av månaden innan vi slutgiltigt beräknar din bonus. Därmed får du med den vanliga utbetalningen av ditt tillgodohavande även framgångsbonusen från föregående månad.

Viktigt: Din ersättning är principiellt belagd med mervärdesskatt. Inkomster måste deklareras för skattemyndigheten. Läs mer i hjälpartikeln Beskattning av dina inkomster.

Var denna artikel till hjälp?

Var din fråga inte med?

Kontakta oss